Hydraulické oleje

SLOVNAFT MOL Hydro HL 68, 10 L kanister

Kvapalina pre zariadenia na hydraulický prenos sily, pracujúce za nízkeho tlaku a vybavené prevažne piestovými čerpadlami. Formulácia oleja zabezpečuje vynikajúcu tepelnú a oxidačnú stabilitu. Dobrá odlúčivosť vody a vzduchu zabezpečuje dlhú životnosť oleja, spoľahlivú prevádzku a dlhodobú ochranu voči hrdzaveniu a korózii. Viskozitná trieda ISO VG 68 Výkonno...
Výrobca: Slovnaft
2 + 5 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Kvapalina pre zariadenia na hydraulický prenos sily, pracujúce za nízkeho tlaku a vybavené prevažne piestovými čerpadlami. Formulácia oleja zabezpečuje vynikajúcu tepelnú a oxidačnú stabilitu. Dobrá odlúčivosť vody a vzduchu zabezpečuje dlhú životnosť oleja, spoľahlivú prevádzku a dlhodobú ochranu voči hrdzaveniu a korózii.

Viskozitná trieda

ISO VG 68

Výkonnostné úrovne, súhlasy

ISO 11158 HL
ISO-L-HL
DIN 51517-2 (CL)
DIN 51524-1 (HL)

Vlastnosti

Typické hodnoty

Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]

69,4

Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]

230

Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]

0,890

Bod tuhnutia [°C]

-21