Hydraulické oleje

SLOVNAFT MOL Hydro HLPD 68, 180KG/205,25L

Vysokokvalitný hydraulický olej s detergentnými vlastnosťami. Špeciálny detergentný účinok zlepšuje filtrovateľnosť a poskytuje zodpovedajúcu ochranu kritických častí (napr. ventilov) hydraulických systémov, vystavených kontaminácii vodou a prachom. Olej má vynikajúcu tepelnú a oxidačnú stálosť, znižuje tvorbu kalov a úsad. Viskozitná trieda ISO VG 68
Výrobca: Slovnaft
6 + 5 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Vysokokvalitný hydraulický olej s detergentnými vlastnosťami. Špeciálny detergentný účinok zlepšuje filtrovateľnosť a poskytuje zodpovedajúcu ochranu kritických častí (napr. ventilov) hydraulických systémov, vystavených kontaminácii vodou a prachom. Olej má vynikajúcu tepelnú a oxidačnú stálosť, znižuje tvorbu kalov a úsad.Viskozitná trieda
ISO VG 68


Výkonnostné úrovne, súhlasy
MAN N 698
DIN HLP-D
Bosch-Rexroth RE 90220


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
69,8


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
235


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,877


Bod tuhnutia [°C]
-21