Hydraulické oleje

SLOVNAFT MOL Hydro HM 32, 50KG/57,08L

Hydraulický olej pre hydrostatické mechanizmy, pracujúce za normálneho tepelného a mechanického zaťaženia. Olej s dobrou oxidačnú stabilitou a ochranou proti opotrebeniu. Znižuje tvorbu úsad a chráni hydraulické zariadenia pred koróziou. Použiteľný pre obrábacie stroje, priemyselné zariadenia, v automobilovej technike, v poľnohospodárskych a stavebných strojoch. Viskoz...
Výrobca: Slovnaft
9 + 0 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Hydraulický olej pre hydrostatické mechanizmy, pracujúce za normálneho tepelného a mechanického zaťaženia. Olej s dobrou oxidačnú stabilitou a ochranou proti opotrebeniu. Znižuje tvorbu úsad a chráni hydraulické zariadenia pred koróziou. Použiteľný pre obrábacie stroje, priemyselné zariadenia, v automobilovej technike, v poľnohospodárskych a stavebných strojoch.Viskozitná trieda
ISO VG 32


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO 11158 HM
AFNOR NF-E-48603 (HM)
Cincinnati Lamb P-68
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)
Bosch-Rexroth RE 90220


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
32,4


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
210


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,876


Bod tuhnutia [°C]
-36