Hydraulické oleje

SLOVNAFT MOL Hydro HME 10, 1 L

Prémiový hydraulický olej s vysokou výkonnostnou úrovňou a vynikajúcou odolnosťou voči stárnutiu. Umožňuje predĺžený výmenný interval oleja s vynikajúcou spoľahlivosťou. Spĺňa požiadavky kladené na hydraulické systémy, pracujúce za sťažených podmienok. Je vhodný hlavne pre aplikácie, kde výrobca odporúča olej požadovanej výkonnostnej úrovne a nízkej viskozity. Viskozitná trieda ...
Výrobca: Slovnaft
7 + 0 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Prémiový hydraulický olej s vysokou výkonnostnou úrovňou a vynikajúcou odolnosťou voči stárnutiu. Umožňuje predĺžený výmenný interval oleja s vynikajúcou spoľahlivosťou. Spĺňa požiadavky kladené na hydraulické systémy, pracujúce za sťažených podmienok. Je vhodný hlavne pre aplikácie, kde výrobca odporúča olej požadovanej výkonnostnej úrovne a nízkej viskozity.

Viskozitná trieda

ISO VG 10

Výkonnostné úrovne, súhlasy

ISO 11158 HM
ISO-L-FD
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)
SAE MS1004 Type HM
AFNOR NF-E-48603 (HM)

Vlastnosti

Typické hodnoty

Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]

10,1

Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]

170

Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]

0,855

Bod tuhnutia [°C]

-33