Hydraulické oleje

SLOVNAFT MOL Hydro HME 32, 60 L sud

Hydraulický olej s vysokou výkonnostnou úrovňou a vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu. Umožňuje predĺžený výmenný interval oleja s vynikajúcou spoľahlivosťou. Spĺňa požiadavky kladené na hydraulické systémy, pracujúce za sťažených podmienok. Je vhodný pre hydraulické systémy obrábacích strojov, priemyselných zariadení, v automobilovej technike, poľnohospodárskych a zemných strojov.
Výrobca: Slovnaft
3 + 5 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Hydraulický olej s vysokou výkonnostnou úrovňou a vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu. Umožňuje predĺžený výmenný interval oleja s vynikajúcou spoľahlivosťou. Spĺňa požiadavky kladené na hydraulické systémy, pracujúce za sťažených podmienok. Je vhodný pre hydraulické systémy obrábacích strojov, priemyselných zariadení, v automobilovej technike, poľnohospodárskych a zemných strojov.Viskozitná trieda
ISO VG 32


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO 11158 HM
DIN 51506 VDL
DIN 51524-2 (HLP)
ISO-L-HM
AIST (US Steel) 126
SAE MS1004 Type HM
Eaton (Vickers) M-2950-S
General Motors LS2 LH-03-1-00
Bosch-Rexroth RE 07075
Eaton (Vickers) I-286-S
AIST (US Steel) 127
SEB 181222 (HLP)
AFNOR NF-E-48603 (HM)
Parker Hannifin (Denison) HF-0
Parker Hannifin (Denison HF-1/HF-2
Bosch-Rexroth RE 90220
Cincinnati Lamb P-68


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
32,8


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
210


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,872


Bod tuhnutia [°C]
-24