Hydraulické oleje

SLOVNAFT MOL Hydro HME 68, 180KG/204,08L

Hydraulický olej s vysokou výkonnostnou úrovňou a vynikajúcou odolnosťou voči stárnutiu. Umožňuje predĺžený výmenný interval oleja s vynikajúcou spoľahlivosťou. Spĺňa požiadavky kladené na hydraulické systémy, pracujúce za sťažených podmienok. Je vhodný pre hydraulické systémy obrábacích strojov, priemyselných zariadení, v automobilovej technike, poľnohospodárskych a zemných strojov.
Výrobca: Slovnaft
2 + 5 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Hydraulický olej s vysokou výkonnostnou úrovňou a vynikajúcou odolnosťou voči stárnutiu. Umožňuje predĺžený výmenný interval oleja s vynikajúcou spoľahlivosťou. Spĺňa požiadavky kladené na hydraulické systémy, pracujúce za sťažených podmienok. Je vhodný pre hydraulické systémy obrábacích strojov, priemyselných zariadení, v automobilovej technike, poľnohospodárskych a zemných strojov.Viskozitná trieda
ISO VG 68


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO 11158 HM
DIN 51524-2 (HLP)
DIN 51506 VDL
ISO-L-HM
AIST (US Steel) 126
SEB 181222 (HLP)
General Motors LS2 LH-06-1-00
Eaton (Vickers) M-2950-S
AFNOR NF-E-48603 (HM)
AIST (US Steel) 127
Bosch-Rexroth RE 90220
Eaton (Vickers) I-286-S
Parker Hannifin (Denison) HF-0
Bosch-Rexroth RE 07075
Parker Hannifin (Denison) HF-1/HF-2
Cincinnati Lamb P-69


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
68,5


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
235


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,882


Bod tuhnutia [°C]
-24