Aditíva - prísady

AdBlue, 10 L kanister

AdBlue (registrovaná obchodná známka VDA ). Európa aj iné krajiny preberajúce európske emisné limity používajú obchodný názov kvapalného aditíva, využívaného technológiou selektívnej katalytickej redukcie , ktorá sa užíva pri úprave výfukových plynov vznetových motorov na úroveň emisných limitov Euro 4 a vyšších. Jedná sa o chemicky vysoko čistý vodný roztok močoviny . Jej presné zloženie (32,5% m...
Výrobca: Slovnaft
4 + 8 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
AdBlue (registrovaná obchodná známka VDA ). Európa aj iné krajiny preberajúce európske emisné limity používajú obchodný názov kvapalného aditíva, využívaného technológiou selektívnej katalytickej redukcie , ktorá sa užíva pri úprave výfukových plynov vznetových motorov na úroveň emisných limitov Euro 4 a vyšších. Jedná sa o chemicky vysoko čistý vodný roztok močoviny . Jej presné zloženie (32,5% močoviny, 67,5% vody = AUS 32 - Aqueous Urea Solution) umožňuje stanoviť bod počiatku kryštalizácie na -11 ° C a je špecifikované v norme DIN 70070.
V Amerike je so začiatkom platnosti emisných limitov EPA / CARB 2010 používaný adekvátny produkt pod názvom DEF (Diesel Exhaust Fluid).
AdBlue je vstrekované pred katalyzátor výfukových plynov , kde sa močovina najprv čo najrovnomernejšie mieša s výfukovými plynmi, rozkladá sa vplyvom tepla na vodu, v ktorej je obsiahnutý  amoniak (NH 3) a oxid uhličitý (CO 2). Amoniak ďalej na povrchu katalyzátora ( za podmienky prítomnosti chemického katalyzátora na stenách buniek telesa katalyzátora, vytvorených pre maximálne reakčnú plochu) reaguje s oxidmi dusíka (NO X), ktoré vznikajú pri spaľovaní nafty. Z výfuku potom miesto väčšiny NO X odchádza neškodná vodná para a dusík .
Spotreba AdBlue približne 3 až 7% spotrebovaného paliva , pričom vyššia spotreba sa dá väčšinou predpokladať u prísnejších emisných limitov.
Podmienkou uvedenej reakcie je dostatočná teplota výfukových plynov a vlastného katalyzátora. Preto je výfukový systém väčšinou vybavený senzormi teploty na vstupe (niekedy i výstupe) z katalyzátora . Množstvo AdBlue je dávkované až po dosiahnutí potrebnej teploty reaktora v množstve závislom na signálu tzv NOx senzoru umiestneného pred, za, alebo na oboch miestach katalyzátora podľa použitého riadenia systému aby nedochádzalo ku vzniku zapáchajúcich...