Emulzné kvapaliny pre obrábanie

SLOVNAFT MOL Emolin 400, 10 L kanister

MOL Emolin 400 je použiteľný pre väčšinu operácií obrábania a hodí sa veľmi dobre aj pri brúsení ocelí, liatiny a farebných kovov. Použiteľný je v CNC obrábacích strojoch a tiež v centrálnych systémoch. Môže byť tiež použitý s mäkkou vodou pri operáciach pracujúcich s vysokým tlakom, bez nežiaducej tvorby peny. Čistota zariadenia je veľmi dôležitá, preto pred každým naplnením novej emulzie je potr...
Výrobca: Slovnaft
10 + 0 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
MOL Emolin 400 je použiteľný pre väčšinu operácií obrábania a hodí sa veľmi dobre aj pri brúsení ocelí, liatiny a farebných kovov. Použiteľný je v CNC obrábacích strojoch a tiež v centrálnych systémoch. Môže byť tiež použitý s mäkkou vodou pri operáciach pracujúcich s vysokým tlakom, bez nežiaducej tvorby peny. Čistota zariadenia je veľmi dôležitá, preto pred každým naplnením novej emulzie je potrebné vyčistenie systému spoužitím MOL Netsol SC. Odolnosť voči mikroorganizmom je možné zabezpečiť udržiavaním minimálnej koncentrácie emulzie (4-5 % obj.).

Vlastnosti:

viacúčelovosť
malá údržba, dlhá životnosť
vysoká čistiaca schopnosť
biologická stálosť
výborná ochrana voči korózii
extrémna odolnosť voči peneniu
vynikajúca filtrovateľnosť

Môže byť tiež použitý s mäkkou vodou pri operáciach pracujúcich s vysokým tlakom, bez nežiaducej tvorby peny. Čistota zariadenia je veľmi dôležitá, preto pred každým naplnením novej emulzie je potrebné vyčistenie systému spoužitím MOL Netsol SC. Odolnosť voči mikroorganizmom je možné zabezpečiť udržiavaním minimálnej koncentrácie emulzie (4-5 % obj.).

Pre prípravu emulzie je výhodné použiť automatické zmiešavacie zariadenie. Vždy sa pridáva koncentrát do vody. Koncentrácia emulzie sa dá kontrolovať kalibrovaným refraktometrom.