Emulzné kvapaliny pre obrábanie

SLOVNAFT MOL Makromil 200, 50KG/55,19L

MOL Makromil 200 je vhodný na obrábanie liatiny, ocele, farebných a ľahkých kovov bez rizika korózie alebo tvorby škvŕn. Vlastnosti: - univerzálna kovoobrábacia kvapalina na báze minerálneho oleja - obsahuje emulgátor, protikorózne a protipenivostné prísady a baktericídno-fungicídne aditívy. - vhodný na obrábanie liatiny, ocele, farebných a ľahký...
Výrobca: Slovnaft
15 + 0 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
MOL Makromil 200 je vhodný na obrábanie liatiny, ocele, farebných a ľahkých kovov bez rizika korózie alebo tvorby škvŕn.

Vlastnosti:

- univerzálna kovoobrábacia kvapalina na báze minerálneho oleja

- obsahuje emulgátor, protikorózne a protipenivostné prísady a baktericídno-fungicídne aditívy.

- vhodný na obrábanie liatiny, ocele, farebných a ľahkých kovov bez rizika korózie alebo tvorby škvŕn.

- vynikajúca miešateľnosť s vodou

- výborná chladiaca a oplachovacia schopnosť

- stála emulzia aj v tvrdej vode

- dobré protikorózne vlastnosti

MOL Makromil 200 je vhodný na obrábanie liatiny, ocele, farebných a ľahkých kovov bez rizika korózie alebo tvorby škvŕn. Čistota zariadenia je veľmi dôležitá, preto pred každým naplnením novej emulzie je odporúčané vyčistenie systému snáplňou emulzie prostriedkom MOL Netsol SC. Odolnosť voči mikroorganizmom je možné zabezpečiť udržiavaním minimálnej koncentrácie emulzie (min. 4-5 % obj.). Starostlivým ošetrovaním emulzie sa dá dosiahnuť jej predĺžená životnosť (6 až 12 mesiacov).

Tento produkt má vynikajúcu miešateľnosť s vodou, dobrú chladiacu a oplachovaciu schopnosť a dobre chráni pred koróziou. Vytvára stálu emulziu aj pri použití vody tvrdosti 40 °N. MOL Makromil 200 neobsahuje chlór, dusitany, sekundárne amíny, PCB/PCT zlúčeniny, ťažké kovy a bárium.

Pre prípravu emulzie je výhodné použiť automatické zmiešavacie zariadenie. Vždy sa...