Emulzné kvapaliny pre obrábanie

SLOVNAFT MOL Makromil 300, 50KG/57,47L

MOL Makromil 300 je vhodný pri rezných operáciách obrábania liatiny, ocele, farebných a ľahkých kovov bez rizika korózie alebo tvorby škvŕn. Vlastnosti: - univerzálna kovoobrábacia kvapalina - vhodný pri rezných operáciách obrábania liatiny, ocele, farebných a ľahkých kovov bez rizika korózie alebo tvorby škvŕn. - vynikajúca miešateľnosť s vodou
Výrobca: Slovnaft
4 + 7 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
MOL Makromil 300 je vhodný pri rezných operáciách obrábania liatiny, ocele, farebných a ľahkých kovov bez rizika korózie alebo tvorby škvŕn.

Vlastnosti:

- univerzálna kovoobrábacia kvapalina

- vhodný pri rezných operáciách obrábania liatiny, ocele, farebných a ľahkých kovov bez rizika korózie alebo tvorby škvŕn.

- vynikajúca miešateľnosť s vodou

- výborná chladiaca a oplachovacia schopnosť

- stála emulzia aj v tvrdej vode

- dobré protikorózne vlastnosti

MOL Makromil 300 je vhodný pri rezných operáciách obrábania liatiny, ocele, farebných a ľahkých kovov bez rizika korózie alebo tvorby škvŕn.

Čistota zariadenia je veľmi dôležitá, preto pred každým naplnením novej emulzie je potrebné vyčistiť systém pri použití prostriedku MOL Netsol SC. Odolnosť voči mikroorganizmom je možné zabezpečiť udržiavaním minimálnej koncentrácie emulzie ( 4-5 % obj.). Starostlivým ošetrovaním emulzie sa dá dosiahnuť jej predĺžená životnosť (6 až 12 mesiacov).


Produkt je mimoriadne ľahko miešateľný aj s tvrdou vodou, vytvára stálu emulziu aj pri použití vody s tvrdosťou 35°N. Má veľmi dobré protikorózne vlastnosti a veľmi nízku tendenciu tvoriť penu. MOL Makromil 300 neobsahuje chlór, dusitany, sekundárne amíny, PCB/PCT zlúčeniny, ťažké kovy a zlúčeniny bária.

Pre prípravu emulzie je výhodné použiť automatické zmiešavacie zariadenie. Vždy sa pridáva koncentrát do vody....