Priemyselné chladiace kvapaliny

SLOVNAFT MOL ThermoFluid HTF, 10 L kanister

Priemyselná teplo prenosná kvapalina - koncentrát. MOL ThermoFluid HTF zabezpečuje vynikajúcu ochranu proti zamŕzaniu a korózii. Pred použitím musí byť zriedený destilovanou alebo demineralizovanou vodou. Je vhodný pre chladiace alebo teplo výmenné systémy priemyselných zariadení. Nepoužívať bez riedenia! MOL ThermoFluid HTF je zvlášť vhodný pre vodné cirkula...
Výrobca: Slovnaft
3 + 8 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Priemyselná teplo prenosná kvapalina - koncentrát.

MOL ThermoFluid HTF zabezpečuje vynikajúcu ochranu proti zamŕzaniu a korózii. Pred použitím musí byť zriedený destilovanou alebo demineralizovanou vodou. Je vhodný pre chladiace alebo teplo výmenné systémy priemyselných zariadení.

Nepoužívať bez riedenia!

MOL ThermoFluid HTF je zvlášť vhodný pre vodné cirkulačné okruhy pre vykurovanie a chladenie, centrálne vykurovanie, atmosférické a zvyškové výmenníky tepla.

Na prípravu kvapaliny nie je vhodná príliš tvrdá voda, slaná morská voda, odpadová voda z baní, z priemyslu a pod.

Analýzy použitej vody by nemali presiahnuť limity:Tvrdosť vody 0-20°N (0 - 3.6 mmol/l). Obsah chloridov max. 100 ppmObsah síranov max. 100 ppmPri presiahnutí limitov chlóru alebo síranov sa vyžaduje úprava vody zmiešaním s čistou, s destilovanou, alebo demineralizovanou vodou.

- vynikajúce chladenie a prenos tepla

- maximálna ochrana proti korózii a dlhá životnosť systému

- neobsahuje dusitany a fosfáty

- maximálna ochrana proti zamŕzaniu a zanášaniu

 

Koncentrácia v %

Voda v %

Bod...