Mazivá

SLOVNAFT Mazadlo OHV 000 8KG

Použitie Plastické mazivo Mazadlo OHV 000  je určené hlavne pre stratové systémy mazania s kontinuálnym dopĺňaním maziva, predovšetkým na celoročné mazanie okolesníkov železničných hnacích vozidiel pri teplotách kovových povrchov od - 30 do  + 80 °C. Aplikuje sa prevažne pomocou tlakových mazacích prístrojov. Všeobecná char...
Výrobca: Slovnaft
4 + 4 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU


Použitie

Plastické mazivo Mazadlo OHV 000  je určené hlavne pre stratové systémy mazania s kontinuálnym dopĺňaním maziva, predovšetkým na celoročné mazanie okolesníkov železničných hnacích vozidiel pri teplotách kovových povrchov od - 30 do  + 80 °C. Aplikuje sa prevažne pomocou tlakových mazacích prístrojov.


Všeobecná charakteristika

Mazadlo OHV 000 je špeciálne biologicky ľahko odbúrateľné plastické mazivo polotekutej konzistencie, pripravené na báze rastlinných a syntetických olejov.  Obsahuje zmes antikoróznych a antioxidačných prísad, je odolné voči vode.


Kvalitatívne ukazovatele

PN VÚRUP 014-03
Ukazovateľ kvality


HodnotaBod skvapnutia, °C, min.
220


Penetrácia pri 25°C, 10-1 mm
445 - 475


Obsah vody, % hm. max.*
0,1


Urýchlená skúška na koróziu, 100°C/24 h
- medený pliešok
negatívna


Obsah mechanických nečistôt a prísad
neprítomné


Odolnosť vôči vode pri 40°C, stupne hodnotenia, najviac
1-40
Špecifikácie

Vyhovuje klasifikácii výkonnosti podľa:

DIN 51 502                    M 000-30, G 000E-30, O

ISO 6743-9                    L-X-CAHAB-000


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Plastické mazivo Mazadlo OHV 000 nemá toxické a výrazne dráždivé účinky (biologická účinnosť II.B). Pri práci s ním je treba dodržiavať všeobecné predpisy platné pre prácu s ropnými výrobkami.