Oleje s nižšou výkonnostnou úrovňou

SLOVNAFT MOL Standard S 40, 50KG/55,49L

Jednostupňový motorový olej. Vhodný pre mazanie mierne a stredne zaťažených nepreplňovaných naftových motorov v priemyselných zariadeniach, vo vozidlách nákladnej dopravy (kamióny, autobusy), poľnohospodárskych, zemných a stavebných strojoch. Zabezpečuje ochranu proti opotrebeniu a udržuje tlak aj pri sťažených prevádzkových podmienkach.
Výrobca: Slovnaft
2 + 5 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU

Jednostupňový motorový olej. Vhodný pre mazanie mierne a stredne zaťažených nepreplňovaných naftových motorov v priemyselných zariadeniach, vo vozidlách nákladnej dopravy (kamióny, autobusy), poľnohospodárskych, zemných a stavebných strojoch. Zabezpečuje ochranu proti opotrebeniu a udržuje tlak aj pri sťažených prevádzkových podmienkach.Viskozitná trieda
SAE 40


Výkonnostné úrovne, súhlasy
API CC
MIL-L-2104B


Vlastnosti 
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 100°C [mm2/s]
15,4


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
177


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]
0,901


Bod tuhnutia [°C]
-18