Biele oleje

SLOVNAFT MOL WO M 15, 10 L kanister

Biely olej s vysokou čistotou na báze parafinického oleja bez obsahu aromátov, bezfarebný, bez zápachu. Neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Olej je možné použiť na výrobu a balenie potravín, kde nie je možné vylúčiť priamy kontakt s olejom . Vhodný aj pre kozmetický priemysel ako zložka pre výrobu krémov a olejov a iných kozmetických výrobkov. Viskozitná trieda
Výrobca: Slovnaft
3 + 7 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Biely olej s vysokou čistotou na báze parafinického oleja bez obsahu aromátov, bezfarebný, bez zápachu. Neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Olej je možné použiť na výrobu a balenie potravín, kde nie je možné vylúčiť priamy kontakt s olejom . Vhodný aj pre kozmetický priemysel ako zložka pre výrobu krémov a olejov a iných kozmetických výrobkov.Viskozitná trieda
ISO VG 15


Výkonnostné úrovne, súhlasy
FDA 172.878
FDA 178.3620(a)
European Pharmacopoeia 6. (Ph.Eur.6.)
Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)
OÉTI: 2839-2/1996


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
16,2


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
190


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,848


Bod tuhnutia [°C]
-12