Biele oleje

SLOVNAFT MOL WO M 46, 170KG/196,98L

Biely olej s vysokou čistotou na báze parafinického oleja bez obsahu aromátov, bezfarebný, bez zápachu. Neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Vhodný pre výrobu kozmetických a farmaceutických výrobkov, výrobu a balenie potravín, kde nie je možné vylúčiť priamy kontakt s olejom. Viskozitná trieda ISO VG 46 Výkonnostné úrovne, súhlasy F...
Výrobca: Slovnaft
4 + 13 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Biely olej s vysokou čistotou na báze parafinického oleja bez obsahu aromátov, bezfarebný, bez zápachu. Neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Vhodný pre výrobu kozmetických a farmaceutických výrobkov, výrobu a balenie potravín, kde nie je možné vylúčiť priamy kontakt s olejom.Viskozitná trieda
ISO VG 46


Výkonnostné úrovne, súhlasy
FDA 172.878
European Pharmacopoeia 6. (Ph.Eur.6.)
Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)
FDA 178.3620(a)
OÉTI: 2839-1/1996


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
47,8


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
220


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,856


Bod tuhnutia [°C]
-12