Cirkulačné + pre obrábacie stroje

SLOVNAFT MOL TCL 320, 180KG/199,12L

Cirkulačný olej pre priemyselné zariadenia vystavené zvýšenému riziku prieniku vody. Jeho schopnosť odlučovať vodu zabezpečuje dlhodobú spoľahlivú prevádzku. Zásluhou dobrej oxidačnej stálosti zabraňuje tvorbe usadenín a zaneseniu filtrov. Poskytuje dlhodobú ochranu proti korózii. Zosilnené protioderové vlastnosti predlžujú životnosť zariadenia. Odporúčaný hlavne pre ložiskové systémy Morgoil a po...
Výrobca: Slovnaft
9 + 0 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Cirkulačný olej pre priemyselné zariadenia vystavené zvýšenému riziku prieniku vody. Jeho schopnosť odlučovať vodu zabezpečuje dlhodobú spoľahlivú prevádzku. Zásluhou dobrej oxidačnej stálosti zabraňuje tvorbe usadenín a zaneseniu filtrov. Poskytuje dlhodobú ochranu proti korózii. Zosilnené protioderové vlastnosti predlžujú životnosť zariadenia. Odporúčaný hlavne pre ložiskové systémy Morgoil a podobné aplikácie.Viskozitná trieda
ISO VG 320


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO 12925-1 CKB
SEB 181225 (CL)
Morgoil Lubricant Spec. Rev. 1.1
ISO-L-CKB
DIN 51517-2 (CL)


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
310


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
260


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,899


Bod tuhnutia [°C]
-12