Cirkulačné + pre obrábacie stroje

SLOVNAFT MOL TCL 46, 180KG/203,85L

Univerzálny cirkulačný olej na mazanie ložísk a mechanických pohonov, pracujúcich v obrábacích strojoch a iných priemyselných zariadeniach pri malých a stredných zaťaženiach. Vhodná tiež ako hydraulická pracovná kvapalina v menej náročných hydraulických systémoch. Poskytuje dlhodobú ochranu proti korózii. Zásluhou tepelnej a oxidačnej stálosti zabraňuje tvorbe úsad a zaneseniu filtrov a tým zabezp...
Výrobca: Slovnaft
1 + 3 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Univerzálny cirkulačný olej na mazanie ložísk a mechanických pohonov, pracujúcich v obrábacích strojoch a iných priemyselných zariadeniach pri malých a stredných zaťaženiach. Vhodná tiež ako hydraulická pracovná kvapalina v menej náročných hydraulických systémoch. Poskytuje dlhodobú ochranu proti korózii. Zásluhou tepelnej a oxidačnej stálosti zabraňuje tvorbe úsad a zaneseniu filtrov a tým zabezpečuje dlhú životnosť zariadenia.Viskozitná trieda
ISO VG 46


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO 11158 HL
DIN 51506 VBL
DIN 51524-1 (HL)
ISO-L-HL
ISO-L-FC
Morgoil Lubricant Spec. Rev. 1.1
ISO 12925-1 CKB
ISO-L-CKB
ISO-L-DAA
ISO-L-DAB
DIN 51506 VCL
DIN 51517-2 (CL)


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
46,9


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
220


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,883


Bod tuhnutia [°C]
-27