Kompresorové oleje

Madit OK-VC 100, 180KG/202,25L

Použitie Trvanlivé kompresorové oleje Madit OK-VC 100 sú určené predovšetkým na mazanie vzduchových kompresorov s vyššími teplotami vo výtlaku ( nad 100°C). Sú vhodné aj na mazanie plynových kompresorov, prevodoviek, ako aj menej náročných obehových mazacích alebo hydraulických sústav. Všeobecná charakteristika Trvanlivé kompresorové oleje sú rafinované ropné oleje s veľkou chemi...
Výrobca: Slovnaft
3 + 7 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Použitie
Trvanlivé kompresorové oleje Madit OK-VC 100 sú určené predovšetkým na mazanie vzduchových kompresorov s vyššími teplotami vo výtlaku ( nad 100°C). Sú vhodné aj na mazanie plynových kompresorov, prevodoviek, ako aj menej náročných obehových mazacích alebo hydraulických sústav.
Všeobecná charakteristika
Trvanlivé kompresorové oleje sú rafinované ropné oleje s veľkou chemickou stálosťou aj pri vyšších teplotách. Oleje obsahujú prísady na zvýšenie viskozitného indexu a zníženie bodu tuhnutia.

Akostné ukazovatele PN 25-831-99

100

Viskozitná trieda

ISO VG 100

Kinemat. viskozita pri 40o C, mm2/s

rozpätie

90 - 110

Kinemat. viskozita pri 100o C, mm2/s

inf.

10,5

Viskozitný index

najmenej

85

Bod tuhnutia, o C

najviac

-20

Bod vzplanutia v otvorenom tégliku, oC

najmenej

230

Popol, % hmot

najviac

0,02

Karbonizačný zvyšok CCT, % hmot

najviac

0,20

Farba ISO

najviac

3,0