Kompresorové oleje

SLOVNAFT MOL Compressol 68, 180KG/204,08L

Vysokokvalitný kompresorový olej na minerálnej báze s výbornou tepelnou a oxidačnou stabilitou a s nízkou tvorbou karbónu. Zvlášť je vhodný na mazanie vysokovýkonných piestových kompresorov, prepravujúcich a stláčajúcich vzduch alebo iné inertné plyny (napr. dusík). Vhodný je tiež na mazanie ložísk, pracujúcich pri vysokých teplotách. Viskozitná trieda ISO VG 68
Výrobca: Slovnaft
4 + 7 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Vysokokvalitný kompresorový olej na minerálnej báze s výbornou tepelnou a oxidačnou stabilitou a s nízkou tvorbou karbónu. Zvlášť je vhodný na mazanie vysokovýkonných piestových kompresorov, prepravujúcich a stláčajúcich vzduch alebo iné inertné plyny (napr. dusík). Vhodný je tiež na mazanie ložísk, pracujúcich pri vysokých teplotách.Viskozitná trieda
ISO VG 68


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO-L-DAB
DIN 51506 VDL
DIN 51517-2 (CL)


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
69,3


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
255


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,882


Bod tuhnutia [°C]
-24