Oleje pre prenos tepla

SLOVNAFT MOL Thermol 68, 60 L sud

Vysokokvalitné teplonosné médium na báze špeciálneho vysokorafinovaného oleja s vysokým viskozitným indexom a obmedzeným destilačným rozmedzím. Vysoká termická stabilita umožňuje dokonalý prenos tepla a zabezpečuje dlhú životnosť oleja. Olej chráni pred koróziou, nie je toxický a po použití sa môže likvidovať ako opotrebovaný olej. Vhodný ako kvapalina pre prenos tepla pre uzavreté, nepriamo vyhri...
Výrobca: Slovnaft
3 + 7 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Vysokokvalitné teplonosné médium na báze špeciálneho vysokorafinovaného oleja s vysokým viskozitným indexom a obmedzeným destilačným rozmedzím. Vysoká termická stabilita umožňuje dokonalý prenos tepla a zabezpečuje dlhú životnosť oleja. Olej chráni pred koróziou, nie je toxický a po použití sa môže likvidovať ako opotrebovaný olej. Vhodný ako kvapalina pre prenos tepla pre uzavreté, nepriamo vyhrievané obehové systémy. Maximálna teplota filmu na povrchu ohrevného telesa je 330°C.Viskozitná trieda
ISO VG 68


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO-L-QB
ISO-L-QC
DIN 51522 Q


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
70,2


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
260


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,881


Bod tuhnutia [°C]
-12