Rezné oleje

SLOVNAFT MOL Acticut ME 15, 180KG/197,80L

Vysokovýkonný špeciálny rezný olej. Určený najmä pre hĺbkové vŕtanie a pre všetky obrábacie operácie legovaných ocelí, kde sa vyskytujú intenzívne rezné sily (preťahovanie, obrábanie ozubení, rezanie závitov atď.). Zásluhou svojich reologických vlastností vykazuje dobré oplachovacie a chladiace vlastnosti. Zabezpečuje dlhú životnosť ná...
Výrobca: Slovnaft
5 + 5 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU

Vysokovýkonný špeciálny rezný olej. Určený najmä pre hĺbkové vŕtanie a pre všetky obrábacie operácie legovaných ocelí, kde sa vyskytujú intenzívne rezné sily (preťahovanie, obrábanie ozubení, rezanie závitov atď.). Zásluhou svojich reologických vlastností vykazuje dobré oplachovacie a chladiace vlastnosti. Zabezpečuje dlhú životnosť nástrojov a vynikajúcu kvalitu obrobených povrchov. Nedoporučuje sa pre obrábanie farebných kovov.Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO-L-MHFVlastnosti


Typické hodnotyKinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
15


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
140


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,91


Bod tuhnutia [°C]
-51