Rezné oleje

SLOVNAFT MOL Acticut ME 32, 50KG/56,82L

Aktívny rezný olej na báze vysokorafinovaného minerálneho oleja. Vhodný pre obrábanie liatiny a legovaných ocelí. Vytvára odolný mazací film i pri vysokých teplotách (700 - 800°C) aj v prípade ťažko obrobiteľných materiálov. Zabezpečuje dlhú životnosť nástrojov a vynikajúcu kvalitu obrobených povrchov. Kvôli obsahu aktívných zložiek sa nedoporučuje pre obrábanie ...
Výrobca: Slovnaft
4 + 8 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU

Aktívny rezný olej na báze vysokorafinovaného minerálneho oleja. Vhodný pre obrábanie liatiny a legovaných ocelí. Vytvára odolný mazací film i pri vysokých teplotách (700 - 800°C) aj v prípade ťažko obrobiteľných materiálov. Zabezpečuje dlhú životnosť nástrojov a vynikajúcu kvalitu obrobených povrchov. Kvôli obsahu aktívných zložiek sa nedoporučuje pre obrábanie farebných kovov.Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO-L-MHFVlastnosti


Typické hodnotyKinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
32


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
210


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,880


Bod tuhnutia [°C]
-9