Rezné oleje

SLOVNAFT MOL Polimet HM 32, 180KG/205,48L

Univerzálny rezný olej na báze vysokorafinovaného minerálneho oleja. Určený pre širokú škálu trieskového obrábania napr. sústruženie, frézovanie, rezanie závitov, vŕtanie, obrážanie ozubených kolies. Zabezpečuje dlhú životnosť nástrojov a vynikajúcu kvalitu obrobeného povrchu. Netvorí olejovú hmlu. Vhodný pre automatické a viac vretenové sústruhy ako rezný olej a tiež ako hydraulický olej výkonnos...
Výrobca: Slovnaft
2 + 7 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Univerzálny rezný olej na báze vysokorafinovaného minerálneho oleja. Určený pre širokú škálu trieskového obrábania napr. sústruženie, frézovanie, rezanie závitov, vŕtanie, obrážanie ozubených kolies. Zabezpečuje dlhú životnosť nástrojov a vynikajúcu kvalitu obrobeného povrchu. Netvorí olejovú hmlu. Vhodný pre automatické a viac vretenové sústruhy ako rezný olej a tiež ako hydraulický olej výkonnostnej úrovne ISO-L-HM a DIN 51524-2 HLP. Vhodný pre automatické obrábanie a obrábanie ľahko obrábateľných ocelí, farebných a ľahkých kovov.Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO-L-HM
ISO-L-MHE
DIN 51524-2 (HLP)


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
32


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
200


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,876


Bod tuhnutia [°C]
-38