Turbínové oleje

SLOVNAFT MOL Turbine 32 K, 170KG/194,95L

Vysokovýkonný turbínový olej na báze vysokorafinovaného minerálneho oleja pre širokú škálu priemyselných aplikácii, hlavne pre stacionárne parné a plynové turbíny. S výhodou sú použiteľné na mazanie obehových systémov, kontrolných, riadiacich, spínacích a regulačných prvkov. Vhodný pre turbokompresory a iné aplikácie, kde sa vyžaduje olej s dokonalou oxidačnou stálosťou, ochranou proti korózii, do...
Výrobca: Slovnaft
1 + 1 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Vysokovýkonný turbínový olej na báze vysokorafinovaného minerálneho oleja pre širokú škálu priemyselných aplikácii, hlavne pre stacionárne parné a plynové turbíny. S výhodou sú použiteľné na mazanie obehových systémov, kontrolných, riadiacich, spínacích a regulačných prvkov. Vhodný pre turbokompresory a iné aplikácie, kde sa vyžaduje olej s dokonalou oxidačnou stálosťou, ochranou proti korózii, dobrými deemulgačnými vlastnosťami, odlúčivosťou vzduchu a dobrými protipenivostnými vlastnosťami.Viskozitná trieda
ISO VG 32


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO 8068 Type AR
DIN 51515-1 L-TD
ISO-L-TGA
ISO-L-TSA
BS 489
GEK 46506D
GEK 32568A/C/E
GEK 32568F
GEK 101941A
Solar Turbines ES 9-224 Class II
Alstom (ABB) HTGD 90117
Siemens TLV 901304/01
AIST (US Steel) 120
AIST (US Steel) 125
Cincinnati Lamb P-38
DIN 51517-2 (CL)
DIN 51524-1 (HL)
SKODA POWER


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
32


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
220


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,872


Bod tuhnutia [°C]
-21