Turbínové oleje

SLOVNAFT MOL Turbine 32 K, 60 L sud

Vysokovýkonný turbínový olej na báze vysokoparafinovaného minerálneho oleja pre širokú škálu priemyselných aplikácii, hlavne pre stacionárne parné a plynové turbíny. S výhodou sú použiteľné na mazanie obehových systémov, kontrolných, riadiacich, spínacích a regulačných prvkov. Vhodný pre turbokompresory a iné aplikácie, kde sa vyžaduje olej s dokonalou oxidačnou stálosťou, ochranou proti korózii, ...
Výrobca: Slovnaft
4 + 7 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Vysokovýkonný turbínový olej na báze vysokoparafinovaného minerálneho oleja pre širokú škálu priemyselných aplikácii, hlavne pre stacionárne parné a plynové turbíny. S výhodou sú použiteľné na mazanie obehových systémov, kontrolných, riadiacich, spínacích a regulačných prvkov. Vhodný pre turbokompresory a iné aplikácie, kde sa vyžaduje olej s dokonalou oxidačnou stálosťou, ochranou proti korózii, dobrými deemulgačnými vlastnosťami, odlúčivosťou vzduchu a dobrými protipenivostnými vlastnosťami.

Viskozitná trieda

ISO VG 32

Výkonnostné úrovne, súhlasy

ISO 8068 Type AR
DIN 51515-1 L-TD
ISO-L-TGA
ISO-L-TSA
BS 489
GEK 46506D
GEK 32568A/C/E
GEK 32568F
GEK 101941A
Solar Turbines ES 9-224 Class II
Alstom (ABB) HTGD 90117
Siemens TLV 901304/01
AIST (US Steel) 120
AIST (US Steel) 125
Cincinnati Lamb P-38
DIN 51517-2 (CL)
DIN 51524-1 (HL)
SKODA POWER

Vlastnosti

Typické hodnoty

Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]

32

Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]

220

Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]

0,872

Bod tuhnutia [°C]

-21