Turbínové oleje

SLOVNAFT MOL Turbine 46 K, 180KG/205,25L

Vysokovýkonný turbínový olej na báze vysokorafinovaného minerálneho oleja pre širokú škálu priemyselných aplikácii, hlavne pre stacionárne parné a plynové turbíny. S výhodou sú použiteľné na mazanie obehových systémov, kontrolných, riadiacich, spínacích a regulačných prvkov. Vhodný pre turbokompresory a iné aplikácie, kde sa vyžaduje olej s dokonalou oxidačnou stálosťou, ochranou proti korózii, do...
Výrobca: Slovnaft
2 + 4 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Vysokovýkonný turbínový olej na báze vysokorafinovaného minerálneho oleja pre širokú škálu priemyselných aplikácii, hlavne pre stacionárne parné a plynové turbíny. S výhodou sú použiteľné na mazanie obehových systémov, kontrolných, riadiacich, spínacích a regulačných prvkov. Vhodný pre turbokompresory a iné aplikácie, kde sa vyžaduje olej s dokonalou oxidačnou stálosťou, ochranou proti korózii, dobrými deemulgačnými vlastnosťami, odlúčivosťou vzduchu a dobrými protipenivostnými vlastnosťami.Viskozitná trieda
ISO VG 46


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO 8068 Type AR
ISO-L-TSA
ISO-L-TGA
DIN 51524-1 (HL)
BS 489
Solar Turbines ES 9-224 Class II
AIST (US Steel) 120
AIST (US Steel) 125
Cincinnati Lamb P-55
DIN 51517-2 (CL)
DIN 51515-1 L-TD
Siemens TLV 901304/01
SKODA POWER
Alstom (ABB) HTGD 90117


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
46


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
225


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,877


Bod tuhnutia [°C]
-21