Priemyselné

SLOVNAFT MOL Hixol 140 10L

Prevodový olej na mazanie ozubených prevodov s priamymi zubami, prevodoviek a diferenciálov pracujúcich pri nízkom alebo strednom zaťažení. Olej je prednostne odporúčaný do nehypoidných prevodových sústav zariadení, ktoré boli vyrábané v krajinách východnej Európy, pre poľnohospodárske stroje a iné mechanizmy s manuálnou prevodovkou. Poskytuje pevný mazací film a spoľahlivú ochranu proti opotrebov...
Výrobca: Slovnaft
3 + 9 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Prevodový olej na mazanie ozubených prevodov s priamymi zubami, prevodoviek a diferenciálov pracujúcich pri nízkom alebo strednom zaťažení. Olej je prednostne odporúčaný do nehypoidných prevodových sústav zariadení, ktoré boli vyrábané v krajinách východnej Európy, pre poľnohospodárske stroje a iné mechanizmy s manuálnou prevodovkou. Poskytuje pevný mazací film a spoľahlivú ochranu proti opotrebovaniu.Viskozitná trieda
SAE 140


Výkonnostné úrovne, súhlasy
API GL-3


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 100°C [mm2/s]
25,3


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
392


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3]
0,908


Bod tuhnutia [°C]
-12 
Použitie tohto oleja sa odporúča hlavne na mazanie diferenciálov starších typov (hlavne zariadenia vyrobené v krajinách východnej Európy) v poľnohospodárskych a stavebných strojoch a v iných mechanických prevodovkách, kde nie sú špeciálne požiadavky na olej.

MOL Hixol 140 je použiteľný v priemyselných prevodoch, kde sa nevyžadujú EP (vysokotlakové) vlastnosti oleja.

MOL Hixol 140 má primerané protioderové a stredné vysokotlakové vlastnosti, ktoré zabezpečujú primeraný mazací film na povrchu zubov prevodoviek a to pri nízkom aj strednom zaťažení. Umožňujú tiež primeraný kontakt zubov a prenos krútiaceho momentu a zároveň chránia prevodovku pred poškodením.

MOL Hixol 140 zabezpečuje efektívnu ochranu voči hrdzaveniu, chráni pred koróziou zubov a ložísk prevodovky.

V prípade vyššieho zaťaženia prevodovky alebo sťažených prevádzkových podmienok sa odporúča použiť prevodový olej vyššej výkonnostnej úrovne (MOL Hykomol, MOL Hykomol K).