Priemyselné

SLOVNAFT MOL Transol 150, 180KG/201,57L

Univerzálny EP prevodový olej na mazanie priemyselných prevodoviek. Zabezpečuje vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu pre priemyselné prevodovky so stredným a vysokým zaťažením, chráni pred koróziou a tvorbou pittingu. Zvlášť vhodný na použitie v zariadeniach, ktoré sú vystavené vysokému šmykovému zaťaženiu a zvýšenej pracovnej teplote. Viskozitná trieda ISO VG 15...
Výrobca: Slovnaft
5 + 0 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Univerzálny EP prevodový olej na mazanie priemyselných prevodoviek. Zabezpečuje vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu pre priemyselné prevodovky so stredným a vysokým zaťažením, chráni pred koróziou a tvorbou pittingu. Zvlášť vhodný na použitie v zariadeniach, ktoré sú vystavené vysokému šmykovému zaťaženiu a zvýšenej pracovnej teplote.Viskozitná trieda
ISO VG 150


Výkonnostné úrovne, súhlasy
API GL-3
ISO-L-CKC
ISO 12925-1 CKC
DIN 51517-3 (CLP)


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
149,8


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
230


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,901


Bod tuhnutia [°C]
-27