Priemyselné

SLOVNAFT MOL Ultrans EP 100, 10 L kanister

Moderný EP prevodový olej špičkovej kvality vhodný na mazanie všetkých typov priemyselných prevodoviek vrátane tých, ktoré obsahujú neželezné kovy. Určený najmä pre zariadenia pracujúce v podmienkach ako vysoké zaťaženie, vysoká šmyková rýchlosť a vysoká pracovná teplota. Je použiteľný na cirkulačné, nástrekové a hmlové mazanie. Zabezpečuje výbornú protioderovú ochranu a predĺženú životnosť, ochra...
Výrobca: Slovnaft
6 + 0 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Moderný EP prevodový olej špičkovej kvality vhodný na mazanie všetkých typov priemyselných prevodoviek vrátane tých, ktoré obsahujú neželezné kovy. Určený najmä pre zariadenia pracujúce v podmienkach ako vysoké zaťaženie, vysoká šmyková rýchlosť a vysoká pracovná teplota. Je použiteľný na cirkulačné, nástrekové a hmlové mazanie. Zabezpečuje výbornú protioderovú ochranu a predĺženú životnosť, ochranu voči korózii a mikropitingu.Viskozitná trieda
ISO VG 100


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO 12925-1 CKD
Flender Industrial Gear
David Brown S1.53.101 Type E
AIST (US Steel) 224
AGMA 251.02 EP
AGMA 9005-E02 EP
DIN 51517-3 (CLP)
ISO-L-CKD
AGMA 250.04 EP
Cincinnati Lamb P-76


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
102,8


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
255


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,887


Bod tuhnutia [°C]
-21