Priemyselné

SLOVNAFT MOL Ultrans EP 1000, 180KG/197,80L

EP prevodový olej špičkovej kvality vhodný na mazanie špeciálnych typov priemyselných prevodoviek včítane tých, ktoré obsahujú neželezné kovy. Určený je najmä pre zariadenia pracujúce v podmienkach vysokého zaťaženia, vysokej šmykovej rýchlosti a vysokej pracovnej teploty. Je vhodný pre cirkulačné systémy, nástrekové aplikácie a pre mazanie olejovou hmlou. Má vynikajúce protioderové vlastnosti, dl...
Výrobca: Slovnaft
11 + 0 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
EP prevodový olej špičkovej kvality vhodný na mazanie špeciálnych typov priemyselných prevodoviek včítane tých, ktoré obsahujú neželezné kovy. Určený je najmä pre zariadenia pracujúce v podmienkach vysokého zaťaženia, vysokej šmykovej rýchlosti a vysokej pracovnej teploty. Je vhodný pre cirkulačné systémy, nástrekové aplikácie a pre mazanie olejovou hmlou. Má vynikajúce protioderové vlastnosti, dlhú životnosť, výbornú ochranu proti korózii a minimalizuje nepriaznivé vplyvy mikropitingu.Viskozitná trieda
ISO VG 1000


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO 12925-1 CKD
David Brown S1.53.101 Type E
AGMA 251.02 EP
AGMA 250.04 EP
AIST (US Steel) 224
AGMA 9005-E02 EP
DIN 51517-3 (CLP)
ISO-L-CKD
Flender Industrial Gear


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
1000


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
290


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,910


Bod tuhnutia [°C]
-12