Priemyselné

SLOVNAFT MOL Ultrans EP 220 180KG/201,34L

Moderný EP prevodový olej špičkovej kvality vhodný na mazanie všetkých typov priemyselných prevodoviek vrátane tých, ktoré obsahujú neželezné kovy. Určený najmä pre zariadenia pracujúce v podmienkach ako vysoké zaťaženie, vysoká šmyková rýchlosť a vysoká pracovná teplota. Je použiteľný na cirkulačné, nástrekové a hmlové mazanie. Zabezpečuje výbornú protioderovú ochranu a predĺženú životnosť, ochra...
Výrobca: Slovnaft
4 + 4 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Moderný EP prevodový olej špičkovej kvality vhodný na mazanie všetkých typov priemyselných prevodoviek vrátane tých, ktoré obsahujú neželezné kovy. Určený najmä pre zariadenia pracujúce v podmienkach ako vysoké zaťaženie, vysoká šmyková rýchlosť a vysoká pracovná teplota. Je použiteľný na cirkulačné, nástrekové a hmlové mazanie. Zabezpečuje výbornú protioderovú ochranu a predĺženú životnosť, ochranu voči korózii a mikropitingu.Viskozitná trieda
ISO VG 220


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO 12925-1 CKD
Flender Industrial Gear
AGMA 251.02 EP
ISO-L-CKD
AGMA 250.04 EP
AIST (US Steel) 224
DIN 51517-3 (CLP)
AGMA 9005-E02 EP
David Brown S1.53.101 Type E
Cincinnati Lamb P-74


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
222


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
280


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,894


Bod tuhnutia [°C]
-15