Priemyselné

SLOVNAFT MOL Ultrans EP 460, 10 L kanister

Moderný EP prevodový olej špičkovej kvality vhodný na mazanie všetkých typov priemyselných prevodoviek vrátane tých, ktoré obsahujú neželezné kovy. Určený najmä pre zariadenia pracujúce v podmienkach ako vysoké zaťaženie, vysoká šmyková rýchlosť a vysoká pracovná teplota. Je použiteľný na cirkulačné, nástrekové a hmlové mazanie. Zabezpečuje výbornú protioderovú ochranu a predĺženú životnosť, ochra...
Výrobca: Slovnaft
5 + 0 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Moderný EP prevodový olej špičkovej kvality vhodný na mazanie všetkých typov priemyselných prevodoviek vrátane tých, ktoré obsahujú neželezné kovy. Určený najmä pre zariadenia pracujúce v podmienkach ako vysoké zaťaženie, vysoká šmyková rýchlosť a vysoká pracovná teplota. Je použiteľný na cirkulačné, nástrekové a hmlové mazanie. Zabezpečuje výbornú protioderovú ochranu a predĺženú životnosť, ochranu voči korózii a mikropitingu.Viskozitná trieda
ISO VG 460


Výkonnostné úrovne, súhlasy
ISO 12925-1 CKD
AGMA 250.04 EP
AGMA 251.02 EP
AGMA 9005-E02 EP
ISO-L-CKD
AIST (US Steel) 224
David Brown S1.53.101 Type E
DIN 51517-3 (CLP)
Cincinnati Lamb P-35


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
466


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
290


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
0,903


Bod tuhnutia [°C]
-12