Priemyselné

SLOVNAFT MOL Ultrans Synt 220, 10 L kanister

Syntetický priemyselný prevodový olej na báze polyalkyl glykolu. Vysoká tepelná stálosť umožňuje jeho použitie aj pri teplotách presahujúcich 200°C. Zásluhou predĺženej životnosti je zvlášť vhodný na mazanie kalandrov, pohonov ozubených kolies a závitovkových prevodov. Nie je kompatibilný s minerálnymi olejmi a syntetickými olejmi na báze uhľovodíkov! Viskozitná trieda...
Výrobca: Slovnaft
18 + 0 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Syntetický priemyselný prevodový olej na báze polyalkyl glykolu. Vysoká tepelná stálosť umožňuje jeho použitie aj pri teplotách presahujúcich 200°C. Zásluhou predĺženej životnosti je zvlášť vhodný na mazanie kalandrov, pohonov ozubených kolies a závitovkových prevodov. Nie je kompatibilný s minerálnymi olejmi a syntetickými olejmi na báze uhľovodíkov!Viskozitná trieda
ISO VG 220


Výkonnostné úrovne, súhlasy
DIN 51502 PG-CLP
David Brown Type G


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
237


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
>260


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
1,006


Bod tuhnutia [°C]
-30