Priemyselné

SLOVNAFT MOL Ultrans Synt 220 WS, 10 L kanister

Syntetický priemyselný prevodový olej na báze polyalkyl glykolu znášanlivý s vodou. Vysoká tepelná stálosť umožňuje jeho použitie aj pri teplotách presahujúcich 200°C. Zásluhou predĺženej životnosti je zvlášť vhodný na mazanie kalandrov, pohonov ozubených kolies a závitovkových prevodov. Poskytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu a mikropitingu. Nie je kompatibilný s minerálnymi olejmi a synte...
Výrobca: Slovnaft
5 + 4 =
CHARAKTERISTIKA TOVARU
Syntetický priemyselný prevodový olej na báze polyalkyl glykolu znášanlivý s vodou. Vysoká tepelná stálosť umožňuje jeho použitie aj pri teplotách presahujúcich 200°C. Zásluhou predĺženej životnosti je zvlášť vhodný na mazanie kalandrov, pohonov ozubených kolies a závitovkových prevodov. Poskytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu a mikropitingu. Nie je kompatibilný s minerálnymi olejmi a syntetickými olejmi na báze uhľovodíkov!Viskozitná trieda
ISO VG 220


Výkonnostné úrovne, súhlasy
DIN 51502 PG-CLP
Flender Industrial Gear
David Brown Type G
DIN 51517-3: CLP-PG


Vlastnosti
Typické hodnoty


Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s]
227


Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]
284


Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm 3]
1,057


Bod tuhnutia [°C]
-42